اولین گام برای حضور در اینترنت ثبت يك نام (دامنه / دامین) می باشد. دامنه و به اصطلاح انگلیسی (Domain) معرف آدرس شما در اینترنت می باشد. اين نام منحصر به فرد، كه به عنوان هویت مجازی (اینترنتی) شخص يا شركت تلقی می گردد.نام سايت اینترنتی نه تنها آدرس تجارت شما در دنیای الكترونیكی است بلكه هویت مجازی شما در دنیای اينترنت نیز می باشد. لذا انتخاب نام سایت فراتر از انتخاب نامی ساده برای تجارت است. برای اطلاعات بیشتر درباره ثبت دامنه مقاله راهنمای ساخت سایت و طراحی وب سایت ( ثبت دامنه) را مطالعه نمایید.

 • دامنه

 • ir - یک ساله
 • ir - پنج ساله
 • com
 • net
 • org
 • info
 • us
 • ca
 • in
 • co
 • ثبت دامنه

 • 5000
 • 16000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 38000
 • 68000
 • 45000
 • 90000
 • تمدید دامنه

 • 5000
 • 16000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 38000
 • 68000
 • 45000
 • 90000
 • انتقال دامنه

 • 5000
 • 16000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 45000
 • 38000
 • 68000
 • 45000
 • 90000