مرور محصولات و خدمات

Plan A
الف - 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
29,000تومان سالانه
Plan B
ب - 250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
39,000تومان سالانه
Plan C
ج - 500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه
49,000تومان سالانه
Plan D
د - 1000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
59,000تومان سالانه
Plan E
ه - 2000 مگابایت فضا / 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
79,000تومان سالانه
Plan F
و - 3000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه
99,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution