یافتن محصولات و سرویس ها

Plan A
الف - 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
35,000تومان سالانه
Plan B
ب - 250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
45,000تومان سالانه
Plan C
ج - 500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه
85,000تومان سالانه
Plan D
د - 1000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
170,000تومان سالانه
Plan E
ه - 2000 مگابایت فضا / 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
340,000تومان سالانه
Plan F
و - 3000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه
510,000تومان سالانه
Plan G
و - 10000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه
140,000تومان ماهانه
1,700,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution