مرور محصولات و خدمات

Plan A
الف- 5 گیگابایت فضا / 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
40,000تومان ماهانه
Plan B
ب- 10 گیگابایت فضا / 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
60,000تومان ماهانه
Plan C
پ- 15 گیگابایت فضا / 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
75,000تومان ماهانه
Plan D
ت- 20 گیگابایت فضا / ترافیک ماهیانه نامحدود
90,000تومان ماهانه
Plan E
ج- 25 گیگابایت فضا / ترافیک ماهیانه نامحدود
105,000تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution